Sissejuhatus



Miks me taaskasutame?

Taaskasutus on nii oluline! See hoiab ära reostuse, vähendab vajadust koguda uut toorainet, säästab energiat, vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid, säästab raha, vähendab prügilasse sattuvate jäätmete hulka ja võimaldab tooteid kasutada täies mahus.

Aga kuidas me teame, millised esemed on taaskasutatavad ja millised tuleb ladestada prügilasse?

Ülesanne



Teie ülesanne on luua Scratchis mäng, kus kasutaja peab objektil klõpsates otsustama, kas objekt tuleks taaskasutada.

Finaalmängu leiad siit… https://scratch.mit.edu/projects/649245975

Suurendate oma teadlikkust taaskasutamise tähtsusest.

Protsess

Vaadake sissejuhatuseks videot "Miks on taaskasutus oluline".

Arutage paaris või rühmas erinevaid viise, kuidas suurendada teadlikkust taaskasutuse tähtsusest.

Tehke mäng, mis julgustab lapsi taaskasutama.

Teie kood peaks…

  • Paluma kasutajal klõpsata taaskasutatavatel esemetel (nt plastveepudel või alumiiniumpurk). Kui kasutaja klõpsab õigel objektil, tuleb hindele lisada 1. Kui kasutaja klõpsab valel objektil (nt toidujäätmed või polüstüreen), tuleb hindest lahutada
  • Taimer peaks peatuma ja andma mängijale 10-sekundilise ajapiirangu.

Järgige samm-sammult juhiseid, mille leiate ressursside jaotisest Dokumendid.

 

Kokkuvõte

Nüüd saate Scratchis luua oma mängu! See mäng on üks viis, kuidas tõsta teadlikkust taaskasutuse tähtsusest.

Kas teil on idee mõnest teisest mängust, mis pakub sama?

Hindamine

  • Peaksite oskama Scratchi heliteegist helidele juurde pääseda ja neid sealt leida.
  • Peksite oskama Scratchis luua ja importida oma tausta ja tegelasi.
  • Peaksite oskama enesekindlalt Scrachis muutujaid luua ja kasutada (nt skooriloendur ja taimer)
  • Peaksite suutma teisi inimesi inspireerima taaskasutama.