SissejuhatusMis on kodeerimine?

Kodeerimine, mida mõnikord nimetatakse arvutiprogrammeerimiseks, on see, kuidas me arvutitega suhtleme.

Kood ütleb arvutile, milliseid toiminguid teha ja koodi kirjutamine on nagu juhiste komplekti loomine.

Tõepoolest, kodeerimine on igapäevaelus kõige elementaarsemate liigutustega kõikjal olemas, näiteks maksteks automaatkassas. Kodeerimistöö on samuti oluline tööhõive allikas. Seega võib olla kasulik omada selle kohta teadmisi.

ÜlesanneOluline on mõista kodeerimise tähtsust maailmas.

Mõistke, kui oluline on teada ja mõsita kodeerimise vajalikkust isiklikus ja tööelus.

Protsess

Sissejuhatus

Fookusgrupp:

  • mis on teie jaoks kodeerimine?
  • Kas kasutate oma igapäevaelus kodeerimist?

Lugege arutelu alusena artikleid "7 Benefits of Learning How to Code - FDM Group" ja "When Computers make art" , mis on leitavad Linkide alt ressursside jaotises paremal. Kasutage erinevate ideede kogumiseks märkmepaberit. Harjutuse lõpus saate lugeda ressurssidest kodeerimise määratlust.

Tehke endale selgeks, mis on kodeerimine: Järgige samm-sammult juhiseid, mille leiate ressursside jaotisest Dokumendid.

Saate allikatest vaadata ka videoid, et selgitada, et kodeerimine on teie igapäevaelus väga oluline ja kasulik.

 

Kokkuvõte

Palju õnne, olete selle mooduli läbinud ja mõistate, et kodeerimise õppimine on tulevikus noorte jaoks väga oluline.

Nüüd saate sellel platvormil testida mängurakendusi Scratchi või Pythoniga. Lõbutsege!

Hindamine

  • Peaksite mõistma, mis on kodeerimine.
  • Peaksite saama aru koodi mõjust meie igapäevaelus.
  • Peaksite saama uurida koodi tulevasi rakendusi.